Politică de confidențialitate

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al companiei IMPORTIX DENT S.R.L.,  prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele voastre cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

IMPORTIX DENT S.R.L.– persoană juridică română, având sediul social în România, Bucureşti Sectorul 5, Strada NICOLAE DOBRIN, Nr. 21, CAMERA 2 , Etaj 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului • J40/4399/29.02.2024, cod unic de înregistrare fiscală 49686840. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele voastre cu caracter personal.

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la voi, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la voi atunci când:

 • solicitați să fiți contactați prin intermediul Formularului, ne transmiteți date, precum: nume, prenume, email, număr de telefon, mesajul pe care doriți să ni-l transmiteți ș.a.m.d.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul vostru în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului vostru. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de Cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Vom utiliza datele voastre cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciilor DENTHEALTH în beneficiul vostru.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 1. prelucrarea solicitărilor de contactare;
 2. asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările voastre.

Prelucrarea datelor voastre în aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între DENTHEALTH  și voi. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv de legislația fiscală și contabilă.

 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul vostru pe pagina noastră, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei colaborări, putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile voastre fundamentale să nu fie afectate.

 • În scopuri de marketing.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: email/SMS/ /mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la servicii adăugate în website, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru voi, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul vostru de utilizator pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților voastre și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra voastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul vostru prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • contactarea DENTHEALTH folosind detaliile de contact descrise mai sus și regăsite în secțiunea de Contact.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la voi pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile voastre fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor voastre cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii voastre.

 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei DENTHEALTH  față de atacuri cibernetice;
 • DENTHEALTH măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • DENTHEALTH măsuri de gestionare a altor riscuri.

DENTHEALTH Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile voastre fundamentale.

DENTHEALTH De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale, cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Ca regulă generală, vom stoca datele voastre cu caracter personal pe durata perioadei contractuale și, ulterior, pentru a completa portofoliul nostru de clienți dacă nu solicitați altfel. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale voastre următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca DENTHEALTHf;
 • furnizorilor cu care interacționăm pentru prestarea serviciilor noastre;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele voastre de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele voastre cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale voastre cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi: clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele voastre, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmiterea datelor voastre cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, iar datele sunt stocate pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele voastre cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele voastre cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele voastre, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor voastre cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor voastre cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor voastre și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea secțiunii următoare:

Dreptul de acces la datele prelucrate

Puteți să ne cereți: a) să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; b) să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; c) să vă oferim alte informații despre datele voastre cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele voastre, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Dreptul la rectificare

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele voastre cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: a) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau b) dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau c) ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării voastre de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară: a) pentru respectarea unei obligații legale; sau b) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea voastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: a) acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau b) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau c) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau d) v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele voastre cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: a) avem consimțământul vostru; sau b) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau c) pentru a proteja drepturile DENTHEALTH sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: a) prelucrarea se bazează pe consimțământul vostru sau pe încheierea sau executarea unui contract cu voi; și b) prelucrarea se face prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor voastre cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile voastre fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: a) produce efecte juridice cu privire la voi; sau b) vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: a) ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu voi; b) este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile voastre; sau c) se bazează pe consimțământul vostru explicit.

Dreptul de a retrage consimțământul

Abordăm această problematică a retragerii consimțământului în contextul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în baza consimțământului exprimat în prealabil, consimțământ ce poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului conduce la ștergerea automată a datelor cu caracter personal, excepție făcând acele situații în care prelucrarea datelor nu poate înceta din motive legitime ale societății (de exemplu, pentru instanțele de judecată).

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor voastre cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; Email: [email protected]

Fără a vă afecta dreptul vostru de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile voastre cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de email utilizată în Formular. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității voastre;

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele voastre cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea voastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea;

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea voastră;

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul DENTHEALTH cu protecția datelor prin transmiterea solicitării voastre prin oricare dintre următoarele modalități:

prin email la adresa: contact@denthealth sau
prin poștă sau curier la adresa: BUCURESTI, SECTORUL 5, STRADA NICOLAE DOBRIN 21, CAMERA 1- ETAJ
– cu mențiunea ”în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor din cadrul DENTHEALTH ”.